Przejdź do treści
Energia elektryczna

Sprzedaż:

Dystrybucja:

  • Koncesja na dystrybucję energii elektrycznej DEE/384/49612/W/OPO/2018/AJ
  • Teren dystrybucji: Jasin
  • Niskie stawki taryfy,
  • Wykwalifikowane służbytechniczne, dyspozytorskie oraz kontakt alarmowy 24h/7
  • Zdalny odczyt liczników wraz z profilem klienta

Wytwarzanie:
Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej z PV:

WEE/17427/64116/W/OPO/2019/MKr1
WEE/17345/59854/W/OPO/2019/MKr1
WEE/17344/13947/W/OPO/2019/MKr1
WEE/17343/64115/W/OPO/2019/
Kru
MIOZE/URE00861/201

Przychody spółki w zakresie działalności dystrybucyjnej w roku 2019 wyniosły 1 705 727,11 zł

Koszty spółki w zakresie działalności dystrybucyjnej w roku 2019 wyniosły 2 345 955,45 zł‚

Przychody spółki w zakresie działalności dystrybucyjnej w roku 2020 wyniosły 2 106 639,34 zł

Koszty spółki w zakresie działalności dystrybucyjnej w roku 2020 wyniosły 2 041 450,00 zł

Moc wytwarzana z ogniw fotowoltaicznych 6,8 MW

Lista sprzedawców

 

Dane sprzedawcy zobowiązanego:

Glosbe Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Sprzedawca zobowiązany – Przedsiębiorstwo Energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, zapewniające rozliczenie energii elektrycznej na terenie OSDn.

 

Lista sprzedawców, pełniących funkcję sprzedaży energii elektrycznej na terenie OSDn i/lub posiadających zawartą Generalną Umowę Dystrybucji z OSDn:

Sprzedawca z urzędu:

Glosbe Sp. z o.o.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

 

Sprzedaż rezerwowa:

Sprzedaż rezerwową na terenie OSDn pełni:

Glosbe Sp. z o.o.

ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin