Przejdź do treści

DYSTRYBUCJA

Wspieraj lokalnych sprzedawców gazu ziemnego i korzystaj
z odnawialnych źródeł w trosce o ekologię.

Cieszymy się razem z Tobą, że chcesz stać się Odbiorcą ekologicznego gazu ziemnego.

Glosbe Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4112.1.2022.BHo, wydanej w dniu 05 sierpnia 2022 roku.

Dystrybucja gazu ziemnego realizowana jest na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na obszarze dystrybucyjnym obejmującym miejscowości Jasin, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Obszar dystrybucyjny zasilany jest z sieci wysokiego ciśnienia OGP Gaz-System S.A. za pośrednictwem Stacji Gazowej Września II, ID: 760232.

Wartość ciepła spalania dla gazu dostarczanego w tym punkcie, a tym samym wartość ciepła spalania dla obszaru dystrybucyjnego Glosbe Sp. z o.o., dostępna jest pod adresem: https://swi.gaz-system.pl/swi/public/#!/ksp/wobbeMonthly?lang=pl

Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) została wprowadzona do stosowania z dniem 01.08.2023 r. Raport z uprzednich konsultacji publikujemy pod linkiem: https://glosbe.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-z-konsultacji-karty-zmian-do-IRiESD-Glosbe-nr-2023.01.pdf

Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Glosbe Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja stanowić będzie integralną część umów kompleksowych oraz umów dystrybucyjnych wiążących odbiorców z Glosbe Sp. z o.o.

Aby wypełnić dokumenty bez drukowania, pobierz je, a następnie uzupełnij w łatwy i szybki sposób ich treść, za pomocą programu Adobe Acrobat. Wypełnione wnioski możesz przesłać tutaj lub na maila sekretariat@glosbe.pl

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy paliwa gazowego

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy poniżej 10m3/h

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy powyżej 10m3/h

DYSTRYBUCJA

Wspieraj lokalnych sprzedawców gazu ziemnego i korzystaj
z odnawialnych źródeł w trosce o ekologię.

Cieszymy się razem z Tobą, że chcesz stać się Odbiorcą ekologicznego gazu ziemnego.

Glosbe Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji paliw gazowych na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4112.1.2022.BHo, wydanej w dniu 05 sierpnia 2022 roku.

Dystrybucja gazu ziemnego realizowana jest na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na obszarze dystrybucyjnym obejmującym miejscowości Jasin, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie.

Obszar dystrybucyjny zasilany jest z sieci wysokiego ciśnienia OGP Gaz-System S.A. za pośrednictwem Stacji Gazowej Września II, ID: 760232.

Wartość ciepła spalania dla gazu dostarczanego w tym punkcie, a tym samym wartość ciepła spalania dla obszaru dystrybucyjnego Glosbe Sp. z o.o., dostępna jest pod adresem: https://swi.gaz-system.pl/swi/public/#!/ksp/wobbeMonthly?lang=pl

Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) została wprowadzona do stosowania z dniem 01.08.2023 r. Raport z uprzednich konsultacji publikujemy pod linkiem: https://glosbe.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-z-konsultacji-karty-zmian-do-IRiESD-Glosbe-nr-2023.01.pdf

Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy gazu ziemnego, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Glosbe Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja stanowić będzie integralną część umów kompleksowych oraz umów dystrybucyjnych wiążących odbiorców z Glosbe Sp. z o.o.

Aby wypełnić dokumenty bez drukowania, pobierz je, a następnie uzupełnij w łatwy i szybki sposób ich treść, za pomocą programu Adobe Acrobat. Wypełnione wnioski możesz przesłać tutaj lub na maila sekretariat@glosbe.pl

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy paliwa gazowego

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy poniżej 10m3/h

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy powyżej 10m3/h

Koncesja na dystrybucję gazu ziemnego