Przejdź do treści

DYSTRYBUCJA

Wspieraj lokalnych sprzedawców energii. Dołącz do klastra energii i korzystaj z jej odnawialnych źródeł w trosce o ekologię.

Cieszymy się razem z Tobą, że chcesz stać się Odbiorcą ekologicznej energii.

Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) została wprowadzona do stosowania z dniem 01.08.2023 r. Raport z uprzednich konsultacji publikujemy pod linkiem: https://glosbe.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-z-konsultacji-karty-zmian-do-IRiESD-energia-Glosbe-nr-2021.01.pdf

Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy energii elektrycznej, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Glosbe Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja stanowić będzie integralną część umów kompleksowych oraz umów dystrybucyjnych wiążących odbiorców z Glosbe Sp. z o.o.

Aby móc wypełnić wnioski bez drukowania, pobierz program Adobe Acrobat, a następnie uzupełnij dokumenty w łatwy i szybki sposób na komputerze. Wypełnione wnioski prześlij na maila sekretariat@glosbe.pl

Umowa kompleksowa dostawy energii elektrycznej

Cennik – zał. nr 1 do umowy kompleksowej

Wykaz punktów poboru energii – zał. nr 2 do umowy kompleksowej

Ogólne warunki umowy kompleksowej – zał. nr 3 do umowy kompleksowej

Koncesja na dystrybucję energią elektryczną

Kodeks sieciowy

DYSTRYBUCJA

Wspieraj lokalnych sprzedawców energii. Dołącz do klastra energii i korzystaj z jej odnawialnych źródeł w trosce o ekologię.

Cieszymy się razem z Tobą, że chcesz stać się Odbiorcą ekologicznej energii.

Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) została wprowadzona do stosowania z dniem 01.08.2023 r. Raport z uprzednich konsultacji publikujemy pod linkiem: https://glosbe.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-z-konsultacji-karty-zmian-do-IRiESD-energia-Glosbe-nr-2021.01.pdf

Zgodnie z art. 9g ust. 12 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) użytkownicy systemu dystrybucyjnego, w tym odbiorcy energii elektrycznej, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do sieci dystrybucyjnej Glosbe Sp. z o.o., są zobowiązani stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych w IRiESD. Instrukcja stanowić będzie integralną część umów kompleksowych oraz umów dystrybucyjnych wiążących odbiorców z Glosbe Sp. z o.o.

Aby móc wypełnić wnioski bez drukowania, pobierz program Adobe Acrobat, a następnie uzupełnij dokumenty w łatwy i szybki sposób na komputerze. Wypełnione wnioski prześlij na maila sekretariat@glosbe.pl

Umowa kompleksowa dostawy energii elektrycznej

Cennik – zał. nr 1 do umowy kompleksowej

Wykaz punktów poboru energii
-zał. nr 2 do umowy kompleksowej

Ogólne warunki umowy kompleksowej – zał. nr 3 do umowy kompleksowej

Koncesja na dystrybucję energią elektryczną

Kodeks sieciowy