Przejdź do treści

GAZ ZIEMNY/DYSTRYBUCJA

Działając zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1190 z późn. zm.) GLOSBE Sp. z o.o. publikuje pierwszą część „Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Glosbe Sp. z o.o.”.

Plan wprowadzania ograniczeń został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRG.DRG-3.482.50.2021.TPa z dnia 24 stycznia 2022 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

GAZ ZIEMNY/DYSTRYBUCJA

Działając zgodnie z art. 58 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1190 z późn. zm.) GLOSBE Sp. z o.o. publikuje pierwszą część „Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Glosbe Sp. z o.o.”.

Plan wprowadzania ograniczeń został zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRG.DRG-3.482.50.2021.TPa z dnia 24 stycznia 2022 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.