Przejdź do treści

Tutaj znajdziesz zebrane w jednym miejscu wszystkie dokumenty związane z energią elektryczną. Aby móc wypełnić wnioski bez drukowania, pobierz program Adobe Acrobat, a następnie uzupełnij dokumenty w łatwy i szybki sposób na komputerze. Wypełnione wnioski prześlij na maila sekretariat@glosbe.pl

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Cennik – zał. nr 1 do umowy sprzedaży

Wykaz punktów poboru energii – zał. nr 2 do umowy sprzedaży

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy poniżej 40 kW

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy powyżej 40 kW

Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej

Koncesja na obrót energią elektryczną

Ceny energii elektrycznej

Umowa kompleksowa dostawy energii elektrycznej

Cennik – zał. nr 1 do umowy kompleksowej

Wykaz punktów poboru energii – zał. nr 2 do umowy kompleksowej

Ogólne warunki umowy kompleksowej – zał. nr 3 do umowy kompleksowej

Koncesja na dystrybucję energią elektryczną

Kodeks sieciowy

Tutaj znajdziesz zebrane w jednym miejscu wszystkie dokumenty związane z energią elektryczną. Aby móc wypełnić wnioski bez drukowania, pobierz program Adobe Acrobat, a następnie uzupełnij dokumenty w łatwy i szybki sposób na komputerze. Wypełnione wnioski prześlij na maila sekretariat@glosbe.pl

Umowa sprzedaży energii elektrycznej

Cennik
– zał. nr 1 do umowy sprzedaży

Wykaz punktów poboru energii
– zał. nr 2 do umowy sprzedaży

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy poniżej 40 kW

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy powyżej 40 kW

Ogólne warunki umowy sprzedaży energii elektrycznej

Koncesja na obrót energią elektryczną

Ceny energii elektrycznej

Umowa kompleksowa dostawy energii elektrycznej

Cennik – zał. nr 1 do umowy kompleksowej

Wykaz punktów poboru energii
-zał. nr 2 do umowy kompleksowej

Ogólne warunki umowy kompleksowej – zał. nr 3 do umowy kompleksowej

Koncesja na dystrybucję energią elektryczną