Przejdź do treści

Tutaj znajdziesz zebrane w jednym miejscu wszystkie dokumenty związane z gazem ziemnym. Aby móc wypełnić wnioski bez drukowania, pobierz program Adobe Acrobat, a następnie uzupełnij dokumenty w łatwy i szybki sposób na komputerze. Wypełnione wnioski prześlij na maila sekretariat@glosbe.pl

Cennik

Koncesja na obrót paliwami gazowymi

Umowa kompleksowa dostawy paliwa gazowego

Wykaz punktów poboru paliwa gazowego-zał. nr 1 do umowy kompleksowej

Ogólne warunki umowy-zał. nr 2 do umowy kompleksowej

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy paliwa gazowego

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy poniżej 10m3/h

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy powyżej 10m3/h

Tutaj znajdziesz zebrane w jednym miejscu wszystkie dokumenty związane z gazem ziemnym. Aby móc wypełnić wnioski bez drukowania, pobierz program Adobe Acrobat, a następnie uzupełnij dokumenty w łatwy i szybki sposób na komputerze. Wypełnione wnioski prześlij na maila sekretariat@glosbe.pl

Cennik

Koncesja na obrót paliwami gazowymi

Umowa kompleksowa dostawy paliwa gazowego

Wykaz punktów poboru paliwa gazowego-zał. nr 1 do umowy kompleksowej

Ogólne warunki umowy-zał. nr 2 do umowy kompleksowej

Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy paliwa gazowego

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy poniżej 10m3/h

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci Glosbe o mocy powyżej 10m3/h

Koncesja na dystrybucję gazu ziemnego